Velkommen om bord i Region Troms og Finnmark!

Her legger vi ut informasjon om aktiviteter og arrangementer i KNBF-regi, eller der KNBF deltar. Informasjon som kun er aktuell for regionen, slik som sted og dato for styre- og årsmøter, vil også bli lagt ut her.

Regionstyret Medlemsforeninger Møteprotokoller

Regionstyret

Jørn Fjellsaune
Leder

jorn.fjellsaune@gmail.com

970 47 241

Bjørn Odden
Nestleder

villeng@outlook.com

473 61 358

Lars Hustad
Kasserer

lars.hustad@harthun.no

918 77 017

Oddvar Teigland
Styremedlem

oddvar@revigo.no

957 55 218

Bjørnar Moen
Styremedlem

bjmoen@hotmail.com

913 65 280

Odd-Are Skoglund
Styremedlem

skoglund@nord-media.no

959 73 986

Torbjørn Wilhelmsen
Varamedlem

tobben1953@gmail.com
91692907