Velkommen om bord i Region Trøndelag!

Her legger vi ut informasjon om aktiviteter og arrangementer i KNBF-regi, eller der KNBF deltar. Informasjon som kun er aktuell for regionen, slik som sted og dato for styre- og årsmøter, vil også bli lagt ut her.

Regionstyret Medlemsforeninger Møteprotokoller

Regionstyret

Geir Giæver
Regionleder

geir.giaver@gmail.com
958 88 710

Richard Wannemacher
Nestleder

richard@mugg.no
922 37 907

Stig Bjørnstad
Kasserer

stig.bjornstad@getmail.no
906 04 047

Stig Morten Rognes
varamedlem

s-rognes@online.no
482 81 583

Torgeir Næve
Styremedlem

post@akervika.no
901 35 505

Per Haukeberg
Varamedlem

perhaukeberg@gmail.com
971 16 959

Thomas Lysholm
Styremedlem

thomas.lysholm@wuerth.no
905 41 259