Velkommen om bord i Region Vest!

Her legger vi ut informasjon om aktiviteter og arrangementer i KNBF-regi, eller der KNBF deltar. Informasjon som kun er aktuell for regionen, slik som sted og dato for styre- og årsmøter, vil også bli lagt ut her.

Regionstyret Medlemsforeninger Møteprotokoller

Regionstyret

Odd Harald Eide
Regionleder

oddeid@online.no
990 97 331

Roald Stigum Olsen
Nestleder

r.stigum@gmail.com
951 19 210

Svein Erik Kvalvaag
Sekretær

kvalvaag@hotmail.com
94090265

Inge Ekerhovd
Styremedlem

inge.ekerhovd@gmail.com
917 81 029

Synnøve Kalgraff Golten
Styremedlem, Leder avd. Sogn og Fjordane

sykago7@hotmail.com
997 37 493

Siv Iren Larsen
Styremedlem

sivirenlarsen@gmail.com
977 28 613

Åge Skjelvik
Styremedlem

aage.skjelvik@gmail.com
976 86 875

Terje Stensletten
Styremedlem, Leder avd. Sunnhordland

terje.johan.stensletten@akersolutions.com
951 97 553

Jørg Eyolf Fagerhaug
Varamedlem

jorg.eyolf.fagerhaug@gmail.com
412 63 876

Magnus Vabø
Varamedlem

magnus.vabo@gmail.com
995 18 202