Velkommen om bord i Region Vest!

Her legger vi ut informasjon om aktiviteter og arrangementer i KNBF-regi, eller der KNBF deltar. Informasjon som kun er aktuell for regionen, slik som sted og dato for styre- og årsmøter, vil også bli lagt ut her.

Regionstyret Medlemsforeninger Møteprotokoller

Regionstyret

Odd Harald Eide
Regionleder

oddeid@online.no
990 97 331

Åge Skjelvik
Styremedlem

aage.skjelvik@gmail.com
976 86 875

Rolf Eide
Styremedlem

roeide@online.no
907 94 702

Roald Stigum Olsen
Styremedlem

r.stigum@gmail.com
951 19 210

Karl Ivar Larsen
Styremedlem

karl.larsen@enivest.net
922 11 860

Terje Johan Stensletten
Styremedlem

terje.johan.stensletten@akersolutions.com
951 97 553

Svein Erik Kvalvaag
Styremedlem

kvalvaag@hotmail.com
940 90 265

Magnus Vabø
Varamedlem

magnus.vabo@gmail.com
936 53 695

Terje Davidsen
Varamedlem

terje.davidsen@bkk.no

959 77 206

Jørg-Eyolf Fagerhaug
Varamedlem

jorg.eyolf.fagerhaug@gmail.com
412 63 876