Strandryddedagen

Strandryddedagen er en årlig, landsomfattende miljøbegivenhet der vi rydder alle Norges strender frie fra plast og søppel.

10 gode grunner til å bli med på Strandryddedagen

  1. Ja til rene strender, søppelfri havbunn og et hav fritt for plast!
  2. Verdenshavene fylles opp av søppel
  3. Omfattende skader på livet i havet
  4. Fugl og fisk kan skades av plast
  5. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt
  6. Kuttskader på mennesker og dyr
  7. Nedbrytningstid. Det kan ta svært lang tid før søppel brytes ned i havet?
  8. Sjøfuglbestandene minker
  9. Spøkelsesfi ske (fi skeredskap på avveie)
  10. Lokal forurensning

Prosjekt «Herreløst boss»

Marin forsøpling – herreløst boss – ødelegger det marine miljø og skjærgården. Marin forsøpling resulterer i et skjemmende skjærgårdsmiljø som ødelegger opplevelsen for de som bruker skjærgården til rekreasjon. Prosjektet skal utvikle en modell for å bidra til en kontinuerlig opprydningsprosess i skjærgården. Hensikten er å gi allmennheten mulighet til å bidra til opprydding ved å legge forholdene til rette for mottak av plastavfall, større gjenstander, båtvrak etc. Det igangsettes et prøveprosjekt i Bergensområdet for innsamling av herreløst marint boss sommeren 2015 under forutsetning av offentlig støtte. KNBF vil være en aktør i prosjektet, som ledes av Bergen og Omland Friluftsråd (BOF). Blir gjennomføring vellykket videreføres prosjektet til andre deler av landet.