Forbundsstyret

Bjørn Ydse
President

president@knbf.no

480 96 700

Magne Elvik
Visepresident

vise.president@knbf.no

908 18 141 

Jens-Christian Hørløck
Finansleder

jc@apilar.no

93029326

Helge A. Karlsen
Styremedlem

leder.ost@knbf.no

91 67 57 54

Idar Arve Krumsvik
Styremedlem

leder.nordvest@knbf.no

957 88 341

Geir Giæver
Styremedlem

leder.trondelag@knbf.no

958 88 710

Jan Erik Johansen
Styremedlem

leder.nordland@knbf.no

416 23 116

Jørn Fjellsaune
Styremedlem

leder.tf@knbf.no

970 47 241

Odd Harald Eide
Styremedlem

leder.vest@knbf.no

990 97 331

LEIF JØRGEN KLAVENES
Styremedlem

leder.sor@knbf.no
906 22 117

Miljøkomiteen

Jørn Fjellsaune
Leder, (Troms og Finnmark)

970 47 241

Magnus Vabø
(Vest)

Jan Siiger Larsen
(Øst)

Idar Krumsvik
(Nordvest)

Lisbet Åsgård Meidel
(Øst)

Sekretær:

Haagen Bach (sekretariatet)

Sikkerhets- og utdanningskomiteen (SUK)

Rolf Eide
(Vest)

Kristian Tornes
LEDER (Nordvest)

Sekretær:

Stig Hvide Smith (sekretariatet)

Valgkomité

Jan Siiger Larsen
Leder, (Øst)

484 43 050

Jørg-Eyolf Fagerhaug
(Vest)

Magnus Vabø
(vara-Vest)

Birger Schjølberg
(Nordland)

Asbjørn Sandbakk
(vara-TF)

Sekretær:

Stig Hvide Smith (sekretariatet)

Vedtektskomiteen

Bjørn Ydse
President

480 96 700

Sekretær:

Stig Hvide Smith (sekretariatet)

KNBF har for tiden gjennomgang av sine vedtekter. Av den grunn har vi en utvidet vedtektskomite som i tillegg til president og GS har samtlige regionledere som medlemmer.

Finanskomité

Jens Christian Hørløck
Finansleder

900 95 763

Erling Saksvik
(Trøndelag)

Leif Jørgen Klavenes
(Sør)

Sekretær:

Endre Solvang (sekretariatet)

Strategiutvalg

Jens Christian Hørløck
(leder Finanskomite)

Bjørn Ydse
(leder Vedtektskomite)

Jørn Fjellsaune
(leder Miljøkomite)

Kristian Tornes
(leder Sikkerhets- og Utdanningskomiteen)

Sekretær:

Stig Hvide Smith (sekretariatet)

Ordenskollegiet

Jørg Eyolf Fagerhaug
LEDER

jorg.eyolf.fagerhaug@gmail.com
412 63 876

Asbjørn Sandbakk
Medlem

Nils Mortensen
Medlem