Forbundsstyret

Bjørn Ydse
President

president@knbf.no

480 96 700

Magne Elvik
Visepresident

vise.president@knbf.no

908 18 141 

Jan Erik Johansen
Finansleder

leder.nordland@knbf.no

416 23 116

BERNT ERIKSEN
Styremedlem

leder.ost@knbf.no

414 79 081

Idar Arve Krumsvik
Styremedlem

leder.nordvest@knbf.no

957 88 341

Geir Giæver
Styremedlem

leder.trondelag@knbf.no

958 88 710

Jørn Fjellsaune
Styremedlem

leder.tf@knbf.no

970 47 241

Odd Harald Eide
Styremedlem

leder.vest@knbf.no

990 97 331

LEIF JØRGEN KLAVENES
Styremedlem

leder.sor@knbf.no
906 22 117

Jens-Christian Hørløck
Styremedlem

jc@apilar.no

93029326

Miljøkomiteen

Lisbet Åsgård Meidel
LEDER (Øst)

Jørn Fjellsaune
(Troms og Finnmark)

970 47 241

Jan Siiger Larsen
(Øst)

Magnus Vabø
(Vest)

Idar Krumsvik
(Nordvest)

Sekretær: Haagen Bach
Sekretariatet

Sikkerhets- og utdanningskomiteen (SUK)

Ole Petter Parnemann
LEDER (Øst)

Christian Strøm

Kristian Tornes
(Nordvest)

Sekretær:

Stig Hvide Smith (sekretariatet)

Valgkomité

Jan Siiger Larsen
Leder, (Øst)

484 43 050

Jørg-Eyolf Fagerhaug
(Vest)

Birger Schjølberg
(Nordland)

Kristian Tornes
(vara-Nordvest)

Harald Helgheim
(vara-Øst)

Jørn Fjellsaune
(vara-T&F)

Sekretær:

Stig Hvide Smith (sekretariatet)

Vedtektskomiteen

Bjørn Ydse
President

480 96 700

Sekretær:

Stig Hvide Smith (sekretariatet)

KNBF har for tiden gjennomgang av sine vedtekter. Av den grunn har vi en utvidet vedtektskomite som i tillegg til president og GS har samtlige regionledere som medlemmer.

Finanskomité

Jan Erik Johansen
Finansleder

leder.nordland@knbf.no

416 23 116

Jens Christian Hørløck

900 95 763

Erling Saksvik
(Trøndelag)

Leif Jørgen Klavenes
(Sør)

Sekretær: Endre Solvang
sekretariatet

Strategiutvalg

Jens Christian Hørløck

Bjørn Ydse
(leder Vedtektskomite)

Jørn Fjellsaune
(leder Miljøkomite)

Kristian Tornes

Sekretær:

Stig Hvide Smith (sekretariatet)

Ordenskollegiet

Jørg Eyolf Fagerhaug
LEDER

jorg.eyolf.fagerhaug@gmail.com
412 63 876

Asbjørn Sandbakk
Medlem

Nils Mortensen
Medlem