Blir du med?

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) ønsker å utfordre alle våre 40.000 medlemmer, Våre 300 medlemsforeninger og hele det norske båtfolket til å ta del i det viktige miljøarbeidet vi nå står foran. Dette blir viktigere for hver dag som går. CO2–utslippet må reduseres betydelig. Bruken av fossilt drivsto må erstattes av fornybare energiformer. Alle må bidra. Også båtforeningen og du som båteier. KNBF sin rolle er å legge til rette og stimulere til miljøriktige valg. Myndighetene har et forvaltningsansvar og skal se til at regelverk er på plass og følges. Vi må regne med nye offentlige krav når det gjelder utslipp og forurensning. Prinsippet om at forurenser må betale vil gjelde også for båtforeninger.

Ta derfor utfordringen og vær føre var. Bring miljøarbeidet et hakk videre i riktig retning. Tenk ikke på hva båtforeningen kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for den. Hva kan du gjøre for miljøet der du ferdes?

Tips

  1. Oppnevn en miljøansvarlig eller miljøkomite i båtforeningen.
  2. Avhold en miljøkveld i båtforening. Inviter noen til å snakke om miljø.
  3. Utarbeid båtforeningens avfallsplan.
  4. Søk prosjektmidler innenfor det offentlige eller private stiftelser. Et godt tips er Gjensidigestiftelsen.
  5. Kartlegg risikofaktorer i miljøet – gjennomfør en risikoanalyse og lag en beredskapsplan.