Tag Archives: moms

KNBF søker om 3,3 millioner i momskompensasjon

KNBF søker, på vegne av 61 medlemsforeninger og KNBF, om 3,3 millioner i momskompensasjon for 2022. Vi håper på ingen avkortning i år som i fjor. Båtforbundet regner med å formidle ca. 3,1 millioner til medlemsforeninger. Frivillige organisasjoner har anledning til å søke momskompensasjon for de merutgifter de har blitt påført som følge av innføring […]